Välkommen

 

Jag har genomgått Specialistutbildning i bildterapi vid Umeå Universitet.

 

Tidigare är jag utbildad socialpedagog vid Karolinska Institutet och arbetade under 12 års tid på ett behandlingshem för skolbarn där även familjesamtal

och familjearbete ingick.

 

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i livets olika situationer bl.a inom missbruksvård, handikappomsorg, äldreomsorg,

inom sjukvården och med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Innan jag studerade till bildterapeut har jag senast arbetat som kulturassistent under några år.

 

Det jag erbjuder är:

Kommunikation via bild - med bildterapeutisk metod

 

Man arbetar med sina inre bilder för ökad självkännedom och personlig utveckling och det kan ske antingen i grupp eller individuellt.

 

Gruppen består oftast av 4-6 personer och vi träffas 2,5 timmar varje gång, individuellt är det 1 timme. Vanligtvis ses vi varannan vecka och kommer överens om antal träffar.

 

Bildarbetet kan också användas i handledning för utveckling av den professionella yrkesrollen.

 

En bildterapeut kan arbeta med människor i alla åldrar med exempelvis psykoterapi inom psykiatrisk verksamhet, rehabilitering, specialpedagogik, företagshälsovård, smärt- och traumabehandling, själavård, sorgegrupper, handledning och personalutveckling.

 

 

 

Lena Bäckström

E-post: lena@bildterapeut.nu

Mobil: +(46) 070-844 60 77

Innehar F-skattsedel