Om bildterapi

Kommunikation via bild

med bildterapeutisk metod

 

Det krävs inga förkunskaper eller erfarenhet av att "kunna måla". Alla kan uttrycka något med färger och former, här finns inget rätt eller fel.

 

Att måla bilder i detta sammanhang är ett ordlöst sätt att uttrycka sig.

 

Det ger en möjlighet att utforska nya sidor hos sig själv, se sina resurser, upptäcka nya, oväntade lösningar och hitta nya förhållningssätt.

 

Bildarbetet ger deltagaren möjlighet att bättre förstå sig själv och relationerna till andra, att lösa problem och reducera stress och kan också bidra till att stärka självkänslan.

 

Det kan ge stöd i den egna utvecklingen även för den som har svårt att sätta ord på sina känslor eller inte fullt ut behärskar språket.

 

En viktig och avgörande skillnad från övrigt måleri är sättet att ta hand om bilden. Tillsammans betraktar, undersöker och reflekterar bildskaparen och bildterapeuten kring den målade bilden.

 

Lena Bäckström

E-post: lena@bildterapeut.nu

Mobil: +(46) 070-844 60 77

Innehar F-skattsedel